HAKKIMIZDA

2006 yılında kurulmuştur.
Derneğimiz ilk etapta üç aşamalık bir hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Birinci aşamada, ülkemizde bu sektörde ciddi manada faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayarak, tanıştırıp kaynaştırmak, teknoloji, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayabilmek dolayısı ile halı yıkama meslek standartlarının hazırlanması çalışmalarına katkı sağlayarak, sektöre bir standart getirmenin ilk temellerini atabilmektir. İkinci aşamada; bir araya gelen firmaların oluşturduğu tüzel kişiliğin gücünü de kullanarak mevzuat ve yasal yollarla sektör sorunlarımızı gerekli platformlarda dile getirerek çözümler üretebilmektir.

Meslektaşlarımızın ortak çıkarlarının korunması, işletmelerimizin kurumsallaşması ,meslek standartlarımızın uygulanmasının takibi, haksız rekabetin önlenmesi için birlikte hareket edebilme iradesinin sağlanması, mesleğimize saygınlık kazandırmak için bağlı olduğumuz odalar da gerekli temsil haklarımızı kullanarak yetkililerin bu konuda dikkatlerini çekmek, mesleğimizin 3308 sayılı yasada yer alabilmesi için meslek olarak tanınmanın taleplerini artırmak ve sektörde toplam kaliteye ulaşmak. Üçüncü aşamada ise belirli bir standarda kavuşmuş sektörde faaliyet gösteren firmaların gerek teknolojik yatırımlarında ve gerekse sektörle ilgili sarf malzemelerinin, güç birliği avantajının kullanılarak daha ekonomik teminini sağlamaktır.